Διαθεσιμα διαμερισματα
Κτίριο 1
Κτίριο 1

2 Τριώροφες μεζονέτες  190 & 195m2

Κτίριο 2
Κτίριο 2

8 Διαμερίσματα από 48-169 m2

Κτίριο 3
Κτίριο 3

3 Δυόροφες μεζονέτες από 107-145 m2

5 Διαμερίσματα από 87-69m2